Fördelar och nackdelar med olika räntor på företagslånet

När man ansöker om ett lån, oavsett typ, tar långivaren ut en avgift för att låna ut pengarna vilket är själva räntan. Långivarna kan erbjuda olika slags räntor, antingen rörlig eller fast (bunden). Det finns fördelar och nackdelar med olika räntor som vi kommer att gå in närmare på nedan.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med olika räntor?

Det finns olika fördelar och nackdelar med olika räntor. Vilket som passar dig och ditt företag bäst är upp till er utifrån era ekonomiska förutsättningar och behov.

Fast ränta

Räntesatsen ändras inte under tiden lånet löper på, antingen tills lånet är återbetalt eller under avtalsperioden. Generellt är räntan fast när det avser företagslån till mindre och mellanstora företag. Det kan finnas en möjlighet till att binda räntan under en viss period av löptiden.

Fördelarna med en fast ränta för företagslånet kan exempelvis vara:

 • Förutsägbart då det är samma kostnad varje månad vilket underlättar budgetarbetet
 • Påverkas inte av stigande räntor

Nackdelarna är bland annat:

 • Generellt sett dyrare än rörlig ränta.
 • Tar inte del av räntesänkningar.
 • Det kan tillkomma extra avgifter om lånet ska lösas i förtid.

Rörlig ränta

Fördelarna är till exempel:

 • Kan generellt lösas i förtid utan att extra avgifter tillkommer.
 • Historiskt sett är rörlig ränta billigare än fast ränta.

Nackdelar för rörlig ränta kan vara:

 • Svårt att budgetera exakt vilken månadskostnad som blir.
 • Måste budgetera för eventuella räntehöjningar.

Vilken ränta ska man välja?

Exakt vilken ränta man får på sitt företagslån beror på flera olika faktorer. Dessa inkluderar:

 • Vilken säkerhet som lämnas.
 • Hur företagets kreditrapport ser ut.
 • Den ekonomiska situationen i företaget.

Vilken ränta som erbjuds för just ditt företag beror på dessa faktorer. Detta är därför viktigt att ha i åtanke när man resonerar kring fördelar och nackdelar med olika räntor.

Men vilken ränta är då bäst? Främst kan vi konstatera att det till exempel inte är alla företag som erbjuds en rörlig ränta och då blir det naturligt med en fast ränta. Det kan också handla om hur stort företaget och önskad lånesumma. Ett sätt att se vilken ränta som företaget kan erbjudas är att jämföra olika långivare till exempel genom att använda en jämförelsetjänst för just företagslån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.