Effektiv ekonomi

Det finns många typer av fonder som man kan investera i. Den utdelning man får av fonder, alltså pengarna man tjänar på investeringen kan se ut på olika sätt. Det finns fonder som ger utdelning på samma vis som aktier gör, alltså att vinsten delas ut till investerarna av fonden en gång per år, men de vanligaste typerna av utdelning återinvesteras i fonden så att värdet stiger. På så sätt får man endast en utdelning när man säljer andelar i fonden. Det behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt att sälja för att få vinst. Man kommer efter ett sälj att äga färre andelar, men dessa kommer att vara värda mer än innan. Fonder är oftast säkrare än aktier eftersom fonder har flera olika värdepapper som fondvärdet baseras på. Risken sprids alltså ut mer än aktier. Fonder har olika risknivåer och det kan vara bra att läsa om varje fond innan man investerar.

Hur fungerar en fond?

En fond är en samling värdepapper som förvaltas av ett fondbolag. När man köper fonder så menas det att man köper andelar i en fond. Eftersom det finns olika risknivåer så är det bra att välja fonder efter hur länge man har tänkt att spara de investerade pengarna. Det kan svänga ordentligt för alla typer av värdepapper, så att spara med en låg risk är bäst för ett kortare sparande och ska sparandet pågå under en lång tid så kan man välja fonder med högre risk. Man kan köpa fonder via sin bank eller på investeringssidor som Avanza och Nordnet.

Säkra fonder med låg risk passar den som:

  • Inte vill aktivt handla med sina investeringar utan vill vänta på att pengarna ska växa av sig själva
  • Inte vill ta för höga risker i sitt investerande
  • Vill kunna ta ut sina pengar utan att behöva vänta på att kursen stiger

Aggressiva fonder passar den som:

  • Inte vill aktivt handla med sina investeringar utan vill vänta på att pengarna ska växa av sig själva
  • Vill ha ett långsiktigt sparande
  • Vill få möjlighet till en högre avkastning på sitt sparande.
  • Inte behöver ha snabb tillgång till sina pengar