Sex alternativ vid finansiering för företag

Vid expansion, inköp av fastigheter eller för att klara av en kortsiktig ekonomisk kris? Det finns ett stort antal olika orsaker till att företag behöver söka extrakapital. Vilken väg som är bäst beror på flera faktorer – exempelvis dess storlek, aktiefördelningen, orsak till finansieringsbehov och ägarstruktur.

Hitta vidare om företagslån på denna sida.

Banklån

Beroende på kreditgivare och lånesumma ställer banken olika höga krav för att lånet ska kunna beviljas. De större bankerna har i regel krav på säkerhet vilket kan vara fastigheter, aktier eller annat som kan pantsättas. Men det finns även företagslån där någon pantsättning inte krävs. Vid dessa tillfällen är det mycket vanligt med krav på personlig borgen. Med andra ord att någon av företagsägarna åtar sig att vara betalningsansvarig för lånet. Skulle företaget inte lyckas återbetala det kommer skulden att krävas in av den personen.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor är ett smidigt sätt att skapa bättre kassaflöde och därmed lösa återkommande problem med för låg likviditet. I kortet går det till på följande sätt:

  • En vara säljs eller en tjänst utförs
  • Fakturera skapas
  • Fakturan säljs till ett kreditbolag
  • Kreditbolaget betalar fakturan inom ett dygn
  • Kreditbolaget äger skulden och skickar därmed faktura till kunden

På detta sätt kan företag få in fakturerade belopp redan efter ett dygn istället för att vänta på de exempelvis 30 dagar som är vanligt som betalningstid på fakturor. För denna tjänst tar kreditbolaget några procent i avgift.

Emission

Emission innebär att aktier ges ut. Att ett företag genomför en nyemission innebär därmed att ytterligare aktier skapas utöver de som redan finns. Genom att sälja dessa nås kapital som sedan exempelvis kan användas för att renovera, expandera eller hantera svåra ekonomiska situationer. Eftersom aktier är delägandeskap av företaget har aktieägarna sedan rätten att få ta del av framtida aktieutdelningar.

Obligationer

Obligationer är lån som ställs ut av företag, kommuner eller stater. Den som köper dessa är lovad att få tillbaka insatsen samt en fastställd ränta när obligationen förfaller. Det kan exempelvis innebära att den köps för 100 kronor och ska återbetalas med 110 kronor tre år senare.

Preferensaktier

Preferensaktier kan sägas vara en mix av aktier (emission) och obligationer. De ger en fast aktieutdelning under dess löptid vilket är en av de sakerna som skiljer sig mot stamaktier – där aktieutdelningen förändras utifrån företagets vinstutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *